Struktūra

Pirmininkė

Neringa Poškutė-Jukumienė

Vicepirmininkė

Daiva Ložytė

Tarybos nariai:

Saulius Bertulis
Vitalija Petraitytė
Anatolijus Klemencovas
Edmundas Kolakauskas