Faktas-forma

Respublikinės mažosios plastikos parodos Klaipėdoje rengiamos nuo 2005 m. Jų tikslas – pristatyti skulptūrinės formos, mažosios plastikos tendencijas nuo klasikos iki eksperimento, apjungti įvairių kartų menininkus bendroje erdvėje. Pastaraisiais metais Lietuvoje akivaizdžiai sumažėjus specializuotų skulptūros ir taikomosios dailės parodų bei skulptūros ir taikomosios dailės darbų bendrose parodose, iškilo poreikis išlaikyti tradiciją rengti mažosios plastikos (ir ne tik) parodas Klaipėdoje, nes tai skatina reflektuoti į šiandienos įvietinto meno reiškinius, kamerines jų perspektyvas, profesionalų transliuojamas vertes. Per keturiolikos metų laikotarpį gyvuojant šiai tradicijai pribrendo idėja neapsiriboti vien mažosios plastikos formatu ir žengti į platesnius vandenis – 2019 m. pirmą kartą surengtas tarptautinis formos meno festivalis „Faktas-Forma“ atverė platų galimybių vandenyną ir suteikė viltį Klaipėdą paversti savotiška formos meno Meka ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kontekste: įvyko 3 profesionaliojo meno parodos ir forumas „Atminties kultūra“.
Šiandien kiekvienam individui didelę įtaką daro gausus informacijos srautas, komunikacijos, vizualinių meninių formų gausa. Meno išlaisvinimo tendencijos atmeta bet kokias dogmas, todėl fakto per formą aiškinimas ir įprasminimas naujais būdais gali sukurti daug netikėtų rezultatų kaip ir formos fenomenas, kuris apima galybę taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūrinių. Visi jie reikalauja gilesnio įsižiūrėjimo ir erdvių atradimus, kuriuos ir siekia sukurti tarptautinis formos meno festivalis „Faktas-Forma“. Šiuo metu erdviniai menai patiria iššūkius, kuriems apmąstyti būtini meniniai, analitiniai tyrimai, diskusijos, forumai ir šis projektas ambicingai imasi šios problematikos, siekdamas įtraukti kuo daugiau įvairių visuomenės sluoksnių gyventojų, spręsdamas įvairias su istorinės atminties sritimi ir menininkų saviraiška susijusias problemas. Manome, kad būtent Klaipėdoje turi vykti toks „skulptūros festivalis“, nes tai miestas, garsėjantis savo kultūros kokybės, istorijos, tapatybės savitumu, multikultūrine potencija, o taip pat ir skulptūros meno kūrinių gausa, modernistinės skulptūros parku bei įvairių su erdviniais menais susijusių vyksmų iniciatyvomis.
Forma yra viena iškalbingiausių kompozicijos dalių ir atspindi menininko individualybę, sugebėjimą jausti ir mąstyti savaip, savo kūryboje pakilti į naują kokybės lygį. Faktas žymi istorinės realybės momentą. Esame istorijos dalis ir mūsų kūryba jau yra faktas. Šis festivalis frazuoja dileminį klausimą: pirma faktas, tada forma, ar pirma forma ir tik tada – faktas? Kartais menininko mintys įfaktina kūrinio atsiradimo prasmę, kuri aprašymuose pateikiama žiūrovui, o kartais paliekama lankytojų interpretacijoms be menininko egoistiško formos būties išaiškinimo. Taip šio festivalio parodose sugrupuoti meno kūriniai, tikėtina, praplečia kamerines skulptūrinės formos, objekto, instaliacijos meno perspektyvas ir edukuoja žiūrovus.